Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Jednorázové sportovní a volnočasové akce ve městě Jihlava

Share Button

Dotace na rozvoj sportovních a volnočasových aktivit, regionálního i nadregionálního významu, včetně mezinárodní účasti. Jedná se o podporu jednorázových časově omezených projektů na území města Jihlavy. Tyto projekty mají za cíl vznik nových sportovních a volnočasových akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat od 10. 3. 2016 do 25. 3. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava; fyzické osoby podnikající, tj. osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě.

Typy podporovaných projektů:

  • Sportovní a volnočasové akce a aktivity realizované na území města Jihlavy.
  • V rámci realizace projektu lze z dotace hradit i náklady např. na odměny rozhodčím, sčitatelům, porotcům, moderátorům, delegátům; na pronájem prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících; na služby v rámci technického zajištění; na cestovné, dopravu a ubytování rozhodčích a aktérů souvisejících s projektem; na propagaci a na materiálové náklady včetně nákupu drobných cen a odměn (nikoliv finančních).

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků určených pro tuto výzvu je 400 000 Kč.
  • Na projekt lze žádat o neinvestiční dotaci maximálně do výše 50 000 Kč.
  • Poskytnutá podpora může dosáhnout maximálně 60 % skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci lze podat pouze na projekt v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času realizovaný v období od 1. 1. do 31. 12. 2016. Žádost musí být podána výhradně na předepsaném formuláři a doložena povinnými přílohami. K posouzení žádosti používá komise bodové ohodnocení podle těchto kritérií: význam, tradice, identita, masovost a finanční efektivita.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>