Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe – Jednotná žádost

shutterstock_75912616.jpg
Share Button

Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Příjem žádostí:

 • Řádné podávání žádostí končí 15. května, žadatel má ještě po tomto termínu 25 denní lhůtu na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec, který obhospodařuje půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Typy podporovaných projektů:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS)
 • Greening
 • Platba pro mladé zemědělce
 • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
 • Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
  • Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
  • Produkce konzumních brambor
  • Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
  • Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
  • Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
  • Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
  • Produkce chmele
  • Produkce cukrové řepy
  • Produkce bílkovinných plodin
  • Chov telete masného typu
  • Chov krávy chované v systému chovu s TPM
  • Chov bahnice nebo chov kozy
 • Méně příznivé oblasti (LFA)
 • Natura 2000 na zemědělské půdě
 • Agroenvironmentálně-klimatické operace
 • Ekologické zemědělství
 • Agroenvironmentání opatření
 • Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)

Forma a výše podpory:

 • Neuvedeno.

Specifika a omezení:

 • V rámci Jednotné žádosti mohou zemědělci zažádat také o přechodnou vnitrostátní podporu z národního rozpočtu na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, chov ovcí, koz a masných krav.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>