Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Tři Brány – Komunitní nadace pro umění, vědění a civilizaci

stažený soubor
Share Button

Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 9. 2018.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky.
 • Zapsané ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcí či krajem.
 • Církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
 • Územní organizace celonárodních spolků, které mají právní subjektivitu a jsou registrované na území ČR.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • AD MANUM – podpora veřejně prospěšných projektů neziskových organizací (spolků) vznikajících na podkladě komunitní spolupráce:
  • Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká. Významné může být i zapojení veřejnosti.
  • Oblasti podpory nejsou přesně specifikovány, může se jednat o aktivity kulturní, sociální, vzdělávací, zaměřené na rozvoj venkova, péči o životní prostředí, eliminaci a prevenci novodobých závislostí, rozvoj pohybových a zájmových aktivit dětí a mládeže v rámci školní i mimoškolní činnosti a další.
  • Předmětem žádosti mohou být aktivity jednorázové i déletrvající.
 • AD FUTURUM – podpora projektů v oblasti vzdělání a kultury:
  • Cílem programu je podpora vzniku nových kulturních a/nebo vzdělávacích aktivit na území regionu Vyškovska.
  • Předmětem žádosti mohou být aktivity, které si berou za cíl rozšíření nabídky vzdělávání, oživení kulturního dění v místě nebo prevenci sociálně patologických jevů.

Forma a výše podpory:

 • AD MANUM
  • Maximální výše nadačního příspěvku činí 15 000 Kč, výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 30 % z celkové výše nákladů projektu.
 • AD FUTURUM
  • Maximální výše nadačního příspěvku činí 10 000 Kč. Výše kofinancování projektu ze strany žadatele je minimálně 50 % z celkové výše rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>