Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

shutterstock_148264052.jpg
Share Button

Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina. Na naplňování tohoto účelu předpokládá Kraj Vysočina alokovat finanční prostředky ve výši 23 880 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se přijímají v do 31. 12. 2017.

Příjemce podpory:

 • Dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě, která je vlastníkem nemovitosti na území Kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, který splňuje požadavky Nařízení Komise.
 • Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za elektrické tepelné čerpadlo.
 • Výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za plynové tepelné čerpadlo.
 • Současně s jakoukoliv výměnou kotle je možné instalovat rovněž solárně-termickou soustavu s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).
 • V případě jakékoliv výměny kotle v budovách klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „D“ a horší, je příjemce povinen současně s výměnou kotle provést alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti budovy.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být na jednu akci poskytnuta dotace ve výši:
  • a) 80 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 120 000 Kč,
  • b) 85 % uznatelných nákladů akce nejvýše však 127 500 Kč, pokud příjemce realizuje na území obce Pelhřimov, na území obce Humpolec, na území obce Velké Meziříčí, na území obce Třebíč.

Specifika a omezení:

 • Žádosti budou posuzovány a podporovány jednotlivě, v pořadí, v jakém byly doručeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>