Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg
Share Button

Finanční podpora je určena fyzickým osobám, a to na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový zdroj tepla, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Realizace projektů se týká území Olomouckého kraje a selková alokace činí 124 mil.Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 13. 5. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je vlastník rodinného domu na území Olomouckého kraje, jehož kotel na pevná paliva nebyl od roku 2009 podpořen v rámci jiných programů.
  • Současně musí být v RD provedeno  alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti RD nebo v domě došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) či je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Typy podporovaných projektů:

 • Výměna stávajícího zdroje tepla (kotle) s ručním přikládáním za:
  • kotel na pevná paliva
  • tepelné čerpadlo
  • plynový kondenzační kotel
 • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody (pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění).
 • Mikro“ energetická opatření (způsobilé výdaje mohou být maximálně do výše 20 000,- Kč).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 124 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden dílčí projekt (jednu žádost) je 127 500 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden dílčí projekt je 150 000 Kč.
 • Maximální míra dotace je: pro kotel na uhlí 70 %, pro kombinovaný kotel 75 %, pro plynový kondenzační kotel 75 % a pro tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu činí max. výše dotace 80 % celkových způsobilých výdajů.
 • V případě, že cílovou skupinou bude fyzická osoba z prioritního území, bude výše dotace navýšena o 5 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla minimálně do 31. 12. 2023.
 • Příjemce je oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj tepla se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.
 • Prostředky dotace je možné čerpat na způsobilé výdaje dílčího projektu vzniklé od 15. 7. 2015 do 31. 5. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>