Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kraj Vysočina: Čistá voda 2016

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi mohou získat obce, města a svazky obcí na území kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

  • Od 4. 3. 2016 do 21. 3. 2016.

Příjemci podpory:

  • Obce, městyse a města.
  • Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

  • Podprogram A: Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
  • Podprogram B: Snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů.
  • Podprogram C: Zvýšení úrovně ochrany před povodněmi za účelem snížení jejich negativních dopadů.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 300 000 Kč.
  • Dotace je poskytována až do výše 60 %.

Specifika a omezení:

  • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování studií nebo projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>