Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kraj Vysočina Čistá voda

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi mohou získat obce, města a svazky obcí na území kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 04. 03. 2019 – 25. 03. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí založené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnická osoba, která splňuje následující podmínky:
  • obce mají v právnické osobě alespoň 75 % majetková práva. Podmínka předchozí věty je splněna, pokud obce disponují alespoň 75 % hlasovacích práv plynoucích z účasti v takové osobě a alespoň ze 75 % vykonávají kontrolu nad hospodařením právnické osoby,
  • vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
  • vykazuje minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě tržeb z vodného a stočného).

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A: Zásobování pitnou vodou.
 • Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod.
 • Podprogram C: Ochrana před povodněmi nebo suchem.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 300 000 Kč.
 • Dotace je poskytována až do výše 60 %.

Specifika a omezení:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování studií nebo projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení.
 • Svazek obcí nebo právnická osoba může podat v rámci jednoho kola Programu více projektů, ale jedna obec může být řešena maximálně v jednom projektu v každém podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>