Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kraj Vysočina – Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg
Share Button

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat v termínu od 01. 02. 2019 – 28. 06. 2019.

Příjemci podpory:

  • Obce na území Kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporována činnost směřující ke zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů uvedených níže:
  • Radnice, mateřské a základní školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy (pouze pokud se týká sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života), hasičské zbrojnice vč. vybavení jednotky požární ochrany určené k zásahu (nelze pořizovat vybavení sloužící pouze pro požární sport a pro reprezentativní účely SDH), požární nádrže a obecní rybníky, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, místní rozhlas (případně další komunikační prostředky), úpravy veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře, obnova a zřizování veřejné zeleně, místní komunikace včetně obnovy dopravního značení (nelze pořizovat informativní měřiče rychlosti), pěší stezky a chodníky, veřejné osvětlení, veřejná kanalizace vč. čistíren odpadních vod, veřejný vodovod vč. vodojemů a úpraven vody, komunální technika (technika pro údržbu zeleně, úklid a údržbu veřejných prostor a pro zimní údržbu komunikací), místní knihovna, ostatní objekty v majetku obce, u nichž poskytnutím dotace nedojde k porušení zákazu poskytování veřejné podpory podle čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

Forma a výše podpory:

  • Obcím do 300 obyvatel je poskytována dotace až do 60 % celkových nákladů.
  • Obcím nad 300 obyvatel je poskytována dotace až do 50 % celkových nákladů.
  • Minimální výše podpory činí 30 000 Kč, maximálně do 127 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce.
  • V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>