Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Královéhradecký kraj – Dotace na individuální účel – roční činnost

sp-5
Share Button

Kromě dotačních programů je možné žádat o poskytnutí dotace i na jiný účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci. Podporu je možné poskytnout zpravidla jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádost je možné podávat do 16. 12. 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

Forma a výše podpory:

  • Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 90 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Finanční spoluúčast žadatele tedy tvoří vždy min. desetinu všech výdajů. Mezi podpořitelné výdaje nepatří u dotací na akce osobní výdaje (mzdy, vč. zákonných odvodů, cestovné, DPP, DPČ) přesahující 10 % celkových výdajů a obecně u všech dotací nelze podpořit např.: úhradu DPH, o jejíž vrácení si příjemce dotace může zpětně zažádat, úroky, leasing, odpisy, penále apod. U ostatních výdajů mohou orgány, které žádost schvalují, určit rozsah a výši podpořitelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci se vyplňuje online na dotačním portálu kraje. Prostřednictvím portálu se žádost odesílá, administrátor zasílá žadateli veškeré informace a návrh smlouvy, příjemce dotaci vyúčtovává.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>