Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Královéhradecký kraj – Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích

shutterstock_107814275.jpg
Share Button

Dotace je určena na podporu přípravy sportovních kolektivů a individuálních sportovců a jejich účast na významných republikových, evropských a celosvětových soutěží. Finanční podpora je určena na úhradu výdajů sportovců pouze z Královéhradeckého kraje. Celková alokace je 542 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 22. 11. 2016 do 5. 1. 2017, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy, jejichž hlavní činností dle zakládacích dokumentů je sport a tělovýchova.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
  • projekty, které připravují reprezentanta na mezinárodní soutěž,
  • projekty, které obsahují přípravu účastníků pro ODM a projekty připravující reprezentanta na celostátní soutěže,
  • projekty, které jsou zaměřeny na handicapované sportovce zařazené do reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 70 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu je 60 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
 • Žadatel smí v tomto programu podat 2 žádosti respektive jednu žádost pro projekt na reprezentaci a jednu žádost s projektem, který obsahuje pouze přípravu sportovců na ODM (výjimky jsou uvedeny ve znění výzvy).
 • V případě nedoložení elektronické formy žádosti ve lhůtě pro podání žádostí, nebude žádost zařazena do schvalovacího procesu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>