Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kreativní Evropa Podpora literárních překladů

shutterstock_157240706.jpg
Share Button

Hlavním cílem této výzvy je podpořit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropské unii, dále podpořit nadnárodní rozšíření vysoce kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto dílům uvnitř i vně Evropské unie a v neposlední řadě oslovení nových čtenářů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat do 25. 7. 2017 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Vydavatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podávání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Typy podporovaných projektů:

  • Překlady a publikace beletristických děl vysoké literární hodnoty jakéhokoli literárního žánru, například románů, povídek, her, poezie, komiksů a dětské beletrie.
  • Překlady výtahů z přeložených beletristických děl určených pro katalogy vydavatelů a nakladatelství za účelem podpory prodeje práv v Evropě nebo mimo ni.
  • Zvláštní akce a marketingové nebo distribuční akce organizované na podporu přeložených beletristických děl v EU a mimo EU, včetně digitálních propagačních nástrojů a propagace autorů na knižních veletrzích a literárních festivalech.

Forma a výše podpory:

  • Specifické jednoleté granty udělené na podporu projektu na základě rámcové dohody o partnerství nepřesáhnou 100 000 eur. Požadovaný grant nesmí přesáhnout 50 % ročního způsobilého rozpočtu.

Specifika a omezení:

  • Jazyk originálu i překladu musí být oba úředně uznávanými jazyky zemí, které se tohoto programu účastní.
  • Překlady z latiny a starověké řečtiny do oficiálně uznávaných jazyků jsou také možné.
  • Jazyk překladu musí být mateřským jazykem překladatele.
  • Podporují se překlady z méně frekventovaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), neboť mohou přispět k širšímu oběhu těchto děl. Dále se doporučují překlady a propagace autorů, kteří získali Cenu Evropské unie za literaturu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>