Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Liberecký kraj – Individuální žádost o dotaci

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Jedná se o dotační titul pro možnost podání žádosti o dotaci v případě, kdy není možné žádat z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Příjem žádosti:

  • Žádosti lze podávat po celý rok do 31. 12. 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

  • Pokud žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených programů, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takovou žádost přijmout, zpracovat a předložit příslušnému orgánu kraje k rozhodnutí.

Forma a výše podpory:

  • O poskytnutí dotace nebo nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán kraje na návrh věcně příslušného odboru krajského úřadu.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout jen za předpokladu splnění všech podmínek pro poskytnutí dotace a to na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>