Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Liberecký kraj – Podpora osob se zdravotním postižením

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotace lze podávat do 30. 11. 2017.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze občan (fyzická osoba nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji (nebo jeho zákonný zástupce), který nezbytně potřebuje zdravotní/kompenzační pomůcku či prostředek k vyrovnání fyzického/psychického handicapu (doloženo doporučením lékaře, u něhož je zdravotně postižený dispenzarizován).

Typy podporovaných projektů:

  • Krytí investičních i neinvestičních nákladů projektu výhradně v přímé souvislosti s pořízením zdravotní/kompenzační pomůcky, jejíž nezbytnost je doložena písemným doporučením odborného lékaře, u něhož je zdravotně postižený dispenzarizován. Podpora se vztahuje pouze na pořízení takové kompenzační pomůcky, jež není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nebo ji nelze od zdravotní pojišťovny zapůjčit) a dále na ni není možno poskytnout dávku na zvláštní zdravotní pomůcku (rozhodovacím orgánem je Úřad práce České republiky).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 70 000 Kč.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

  • Veškeré výdaje projektu musí být předem rámcově vymezeny a specifikovány v žádosti o dotaci a následně vynaloženy v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>