Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Liberecký kraj – Regionální inovační program

shutterstock_149680037.jpg
Share Button

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí.

 Příjem žádosti:

 • Termín zahájení příjmu žádostí je 1. 7. 2017.
 • Termín ukončení příjmu žádostí je 27. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Způsobilým žadatelem může být podnikatelský subjekt mající sídlo nebo provozovnu na území Libereckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Výdaje na nákup znalostí nebo služeb specifikovaných ve smlouvě o smlouvě budoucí mezi příjemcem dotace a poskytovatelem znalosti nebo služby.
 • Výdaje příjemce dotace související s realizací projektu max. do výše vlastního podílu příjemce dotace (např. na nákup materiálu, mzdové výdaje, pořízení dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku, vyjma majetku uvedeného v nezpůsobilých výdajích).

Forma a výše podpory:

 • Celkem je pro tento program určeno 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 200 000 Kč nebo do výše příjemcem nevyčerpané podpory v režimu de minimis za poslední tři roky.
 • Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů projektu je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018.
 • Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje nebo žadatel musí prokázat, že přidělená dotace bude vynaložena ve prospěch Libereckého kraje.
 • Jeden žadatel může v rámci tohoto programu podat maximálně jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>