Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Bobrava – 2. výzva IROP, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava

cyclists-885609_960_720
Share Button

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší a dále na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 8. do 31. 10. 2018, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Aktivita Bezpečnost dopravy:
  • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita Bezpečnost dopravy:
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
 • Aktivita Cyklodoprava:
  • výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2020.
 • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD MAS Bobrava, z.s. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>