Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Bohdanečsko Výzva č. 1 – PRV

tractor-2633099__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí: do 15. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Poklady naší ornice: zemědělský podnikatel.
 • B U nás na venkově: podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • C Zelená má zelenou: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Typy podporovaných projektů:

 • A Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • B Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • C Posílení rekreační funkce lesa:
  • značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků,  výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků.
  • zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání odpadků.
  • mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Forma a výše podpory:

 • Podpora typu A – celková alokace činí 2 400 000 Kč.
 • Podpora typu B – celková alokace činí 2 100 000 Kč.
 • Podpora typu C – celková alokace činí 1 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U podpory typu B – činnosti sportovní, zábavní, rekreační činnosti, stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>