Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Český sever – Programový rámec PRV

desktop-3222086__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 04. 2019 do 31. 05. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 3 Předávání znalostí a informační akce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 5 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 4 375 582 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    960 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 1 V případě pořízení traktoru pro práci v lese se podpora vztahuje pouze na traktor s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími předměty (OPS pro použití v lesnictví) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>