Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Chrudimsko 1. výzva v rámci PRV

shutterstock_127446179.jpg
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • 1 Subjekty zajišťující odborné vzdělání či jiné předávání znalostí a informační akce.
 • 2 Zemědělský podnikatel.
 • 3 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • 4 Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • 5 Obec nebo zemědělský podnikatel.
 • 6 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 7 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. Nájemci, pachtýři, vypůjčitelé lesů.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zlepšení podmínek pro vznik, provoz a činnost malých a středních podniků na území MAS.
 • 2 Zlepšení podmínek pro činnost regionálních zemědělských podniků.
 • 3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 4 Rozvoj lesnické infrastruktury.
 • 5 Rozvoj zemědělské infrastruktury.
 • 6 Rozvoj nezemědělských činností místních podniků.
 • 7 Rozvoj rekreačních funkcí lesů.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí   600 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 289 590 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    600 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    600 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 6 Celková alokace činí 3 600 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy typu 6 činnosti sportovní, zábavní, rekreační činnosti, stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
 • U Výzvy typu 7 žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>