Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

to-read-the-book-2784895__340
Share Button

Dotace na infrastrukturu základních škol, středních škol a vyšších odborných škol s cílem zvýšit kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 9. do 12. 10. 2018, 13:30.

Příjemci podpory:

 • Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol:
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách, školách a školských zařízení pro střední vzdělávání.
  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
  • V oblastech komunikace v cizích jazycích.
  • V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd.
  • Práce s digitálními technologiemi.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
  • Úprava zeleně a veřejného prostranství.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 8. 2021.
 • Realizace na území MAS Frýdlantsko – Beskydy vymezené ve schválené strategii CLLD (území obcí Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry).
 • Veškeré výdaje mimo území MAS jsou nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>