Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Hustopečsko – OPZ – Rozvoj soc. služeb I.

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Výzva MAS je vyhlašována v návaznosti na schválenou strategii CLLD /programový rámec OPZ. Výčet podporovaných aktivit ve výzvě MAS vždy vychází ze zjištěných potřeb osob, které žijí na území MAS. Budoucí podpora by měla směřovat primárně k těmto osobám z území MAS Hustopečsko.

Příjem žádostí:

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 13. 4. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatelé sociálních služeb poskytující služby nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Např. neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace, organizace zřízené obcemi, organizace zřízené krajem, obchodní korporace, OSVČ, apod.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora sociálního začleňování osob sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb (odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>