Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Lužnice – IROP – INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

office-170639__340
Share Button

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 11. do 31. 12. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Rozvoj sociálních služeb:
  • Nestátní neziskové organizace, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace organizačních složek státu, Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Církve, Církevní organizace.
 • Rozvoj komunitních center:
  • Nestátní neziskové organizace, Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Církve, Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj sociálních služeb:
  • Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy zázemí pro terénní a ambulantní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách (automobil, mobilní tiskárna, notebook), včetně vybudování zázemí pro hygienický servis.
 • Rozvoj komunitních center:
  • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením – komunitních center.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 8 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2020.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>