Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Moravský kras – programový rámec PRV

tractor-2633099__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 03. 2019 do 26. 03. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv a jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 3 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 5 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 6 Uskupení minimálně dvou subjektů, které splňují definice (Zemědělský podnikatel, Obec nebo dobrovolný svazek obcí, Výrobce potravin, Nevládní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Konkurenceschopné zemědělství.
 • 2 Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství.
 • 3 Zakládání a rozvoj podniků.
 • 4 Ochrana přírodního dědictví.
 • 5 Konkurenceschopné lesnictví.
 • 6 Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 5 177 730 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 3 424 150 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 100 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    308 850 Kč.
 • 5 Celková alokace činí    351 471 Kč.
 • 6 Celková alokace činí 1 004 800 Kč.

Specifika a omezení:

 • 5 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu).
 •  Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení nemůže být státní podnik.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>