Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Cílem opatření je boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 12. 17 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby.
 • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Budou podporovány aktivity jako:
  • Stavby, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro poskytování sociální služby, pořízení vybavení nebo automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.
  • Rekonstrukce nebo stavební úpravy existujícího objektu a vybudování nového objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociální a komunitní sociální péče, vybavení pro zajištění provozu apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 250 000,00 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000,00 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat / Způsobilé výdaje projektu vznikají pouze v území, které splňuje níže uvedené kritérium:
  • Území MAS Naděje o.p.s., vymezené ve schválené Strategii CLLD (území MAS Naděje o.p.s. zde: http://databaze.nsmascr.cz/Mas/134/MAS-Nadeje-ops/Mapa).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>