Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 1 Sociální podnikání – neinvestice I.

images (1)
Share Button

Dotace se zaměřuje na podporu vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a hraje důležitou roli v místním rozvoji.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. 6. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost, Evropská společnost. – Evropské hospodářské zájmové sdružení, Státní podniky, Družstvo, Sociální družstvo, Evropská družstevní společnost, OSVČ, Profesní komory.
 • Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, Asociace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Provozování sociálního podnikání.
 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.
 • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
 • Marketing sociálního podniku (pouze jako doplňková aktivita k výše jmenovaným).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 400 000 CZK.
 • Spoluúčast žadatelů na celkových způsobilých výdajích projektu činí 15 %.

Specifika a omezení:

 • Pokud příjemce čerpá na zaměstnance příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný příspěvek poskytovaný Úřadem práce ČR, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na osobní náklady zaměstnanců, nemůže současně čerpat podporu v rámci předkládaného projektu na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, na které žadatel pobírá tento příspěvek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>