Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.

NEV34caa2_serv
Share Button

Cílem této dotace je podpořit vznik nových pracovních míst a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů z cílových skupin na trhu práce prostřednictvím jejich zvyšování motivace a kvalifikace ve vazbě na potřeby lokálního trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 11. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina, Obce, Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Poskytovatelé sociálních služeb, Profesní a podnikatelská sdružení, Sociální partneři.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Podpora zahájení podnikatelské činnosti.
 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 956 052 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V každém projektu by měla být zařazena aktivita spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na volná pracovní místa či zprostředkováním zaměstnání.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>