Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OPZ č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity I.

shutterstock_155620055-1.jpg
Share Button

Cílem dotace je podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a komunitní sociální práce. Záměrem této Výzvy je tedy zvýšit dostupnost sociálních služeb a snížit tak riziko sociálního vyloučení osob, které bez podpory nejsou často schopny řešit svoji obtížnou životní situaci.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 27. 4. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Raná péče.
 • Krizová pomoc.
 • Kontaktní centra.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 400 000 CZK.
 • Organizace zřizované obcemi se podílí na spolufinancování  celkových způsobilých výdajů projektu 5 %.
 • Poskytovatelé sociálních služeb se podílí na spolufinancování  celkových způsobilých výdajů projektu 15 %.
 • Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona se na spolufinancování neúčastní.
 • Nestátní neziskové organizace se na spolufinancování neúčastní.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení  se na spolufinancování neúčastní.

Specifika a omezení:

 • Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>