Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Podhůří Železných hor – programový rámec PRV

industry-3340036__340
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2019 do 20. 02. 2019.

Příjemci podpory:

 • 1 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 2 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 3 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.
 • 4 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL. Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • 5 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 6 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv a jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
 • 7 Uskupení minimálně dvou subjektů, které splňují definice (Zemědělský podnikatel, Obec nebo dobrovolný svazek obcí, Výrobce potravin, Nevládní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Pořízení moderní lesnické techniky a technologií.
 • 2 Rekreační funkce lesa.
 • 3 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
 • 4 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 5 Investice do nezemědělských činností.
 • 6 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
 • 7 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí    409 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí      99 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    161 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    200 000 Kč.
 • 5 Celková alokace činí  1 990 351 Kč.
 • 6 Celková alokace činí  1 000 000 Kč.
 • 7 Celková alokace činí     300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 Dotaci nelze poskytnout na výsadbu dřevin, individuální ochranu či následnou péči o porost v době po realizaci projektu.
 • 7  Žadatelem/příjemcem dotace/spolupracujícím subjektem v uskupení nemůže být státní podnik.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>