Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Podřipsko Výzva č. 1 PRV

combine-harvester-1497358__340
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: 13. 6. 2018 

Příjemci podpory:

 • A Zajištění vybavení zemědělskou technikou - Zemědělský podnikatel.
 • B Podpora zpracování zemědělské produkce - Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • C Podpora začínajících podnikatelů - Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných projektů:

 • A Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • B Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
 • C Bude podporováno zakládání nových podniků a rozvoj stávajících podnikatelů mimo oblast zemědělství.

Forma a výše podpory:

 • Výzva typu A – celková alokace činí 3 000 000 Kč.
 • Výzva typu B – celková alokace činí 3 500 000 Kč.
 • Výzva typu C – celková alokace činí 3 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy typu C investice na sportovní, zábavní, rekreační činnosti,stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>