Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Region HANÁ Výzva č. 1 – OPZ Komunitní centra

together-2643652__340
Share Button

Dotace bude mít za cíl pomoci  nastartovat činnost komunitních center jako míst pro sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení. Komunitní centra by měly fungovat na bázi spolupráce, pro rozšíření kvality a dostupnosti nabízených služeb a činností.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: 31. 7. 2018.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Kulturní/multikulturní aktivity.
 • Výchovně/vzdělávací aktivity.
 • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ.
 • Environmentální aktivity a podpora jejich využití.
 • Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 5 360 000 Kč.
 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení):
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, asociace:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
  • Míra spolufinancování žadatele ční 15 %.

Specifika a omezení:

 • Součástí nákladů projektu mohou být i náklady na celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků.
 • V této výzvě nebudou podporovány volnočasové aktivity.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>