Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví

woman-1283009__340
Share Button

Dotace na rekonstrukci stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2018 do 1. 7. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Muzea a jejich zřizovatelé – kraje, organizace zřizované/ zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem; muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Muzea:
  • Zvýšení ochrany sbírkových fondů.
  • Konzervování-restaurování sbírkových předmětů.
  • Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků.
  • Odstraňování přístupových bariér.
  • Digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů.
  • Zabezpečení a osvětlení objektů.
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.
  • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 555 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>