Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Brno – Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury

shutterstock_109622666.jpg
Share Button

V rámci projektů budou žadatelé moci podávat žádosti o jednoleté dotace a o čtyřleté dotace v oblasti kultury. Podporovány budou projekty, které mají přímou vazbu na město Brno.  Výzva je otevřená všem subjektům, podmínkou je druh činnosti žadatele. Žádat lze o příspěvek na celoroční činnost nebo na projekt.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace se budou podávat v termínu od 15. 8. 2017 do 30. 9. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře (elektronicky a písemně). Vzhledem k tomu, že poslední den termínu podávání žádostí o dotace je sobota, v souladu s občanským zákoníkem platí, že posledním dnem podávání žádostí bude pracovní den nejblíže následující, tj. pondělí 2. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat právnické osoby, s výjimkou organizací založených či zřízených městem Brnem nebo jeho městskými částmi, a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, prokazatelně působící v oblasti kultury minimálně dva nebo čtyři roky (u čtyřletých dotací) k datu podání žádosti.
 • O jednoletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na projekt mohou žádat žadatelé bez časové podmínky působnosti v oblasti kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty z oblastí:
  • audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií;
  • divadla, performance a cirkusu;
  • hudby;
  • klubové činnosti;
  • kulturně vzdělávací a zájmové činnosti;
  • literatury;
  • podpory uměleckých řemesel a lidových tradic;
  • tance;
  • výtvarného umění, fotografie, designu a architektury;
  • podpory významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem peněžních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory je následující:
 • 1 381 tis. Kč pro audiovizuální tvorbu, 3 309 tis. Kč pro divadla apod., 7 125 tis. Kč pro oblast hudby, 2 484 tis. Kč na klubové činnosti, 2 569 tis. Kč na kulturně vzdělávací a zájmové činnosti, 1 617 tis. Kč pro oblast literatury, 1 476 tis. Kč na podporu uměleckých řemesel a lidových tradic; 883 tis. Kč pro oblast tance, 4 316 tis. Kč v případě výtvarného umění.
 • Na podporu významné akce činí alokace 4 040 tis. Kč, přičemž minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální míra podpory nesmí překročit 70 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí poskytovat veřejné kulturní služby - „služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>