Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Brno – Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury

shutterstock_109622666.jpg
Share Button

V rámci projektů budou žadatelé moci podávat žádosti o jednoleté dotace (na rok 2017) a o čtyřleté dotace (na roky 2017 – 2020) v oblasti kultury. Podporovány budou projekty, které mají přímou vazbu na město Brno.  Výzva je otevřená všem subjektům, podmínkou je druh činnosti žadatele. Žádat lze o příspěvek na celoroční činnost nebo na projekt.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 15. 8. 2016 do 14. 10. 2016.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat právnické osoby, s výjimkou organizací založených či zřízených městem Brnem nebo jeho městskými částmi, a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, prokazatelně působící v oblasti kultury minimálně dva nebo čtyři roky (u čtyřletých dotací) k datu podání žádosti.
 • O jednoletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na projekt mohou žádat žadatelé bez časové podmínky působnosti v oblasti kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty z oblastí:
 • audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií;
 • divadla, performance a cirkusu;
 • hudby;
 • klubové činnosti;
 • kulturně vzdělávací a zájmové činnosti;
 • literatury;
 • podpory uměleckých řemesel a lidových tradic;
 • tance;
 • výtvarného umění, fotografie, designu a architektury;
 • podpory významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem peněžních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory je následující:
 • 1 364 tis. Kč pro audiovizuální tvorbu, 2 654 tis. Kč pro divadla apod., 5 448 tis. Kč pro oblast hudby, 1034 tis. Kč na klubové činnosti, 2 208 tis. Kč na kulturně vzdělávací a zájmové činnosti, 1 367 tis. Kč pro oblast literatury, 1 246 tis. Kč na podporu uměleckých řemesel a lidových tradic; 603 tis. Kč pro oblast tance, 3 466 tis. Kč v případě výtvarného umění apod.
 • Na podporu významné akce činí alokace 5 690 tis. Kč, přičemž minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální míra podpory nesmí překročit 70 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí poskytovat veřejné kulturní služby - „služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>