Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Cheb – Grantový program na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2018

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Město Cheb má zájem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací, a spolků neziskového charakteru, které vedou k rozvoji občanské společnosti a kultivaci života ve městě. Cílem je zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a v oblasti sociální a zdravotní.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 09 do 30. 09. 2017. 

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • OBLAST „ŠKOLSTVÍ“
  • a) celoroční činnost - pravidelná celoroční činnost s dětmi a mládeží; rozvoj nadaných dětí, žáků a studentů; spolupráci a přátelské vztahy mezi občany města Chebu a občany partnerských měst zejména v oblasti aktivit, které se týkají dětí a mládeže.
  • b) jednorázové akce - poznatky vědy v oblasti technických, přírodních a společenských věd; rozvoj nadaných dětí, žáků a studentů; prevenci sociálně-patologických jevů z hlediska vzdělávacích aktivit; vzdělávací aktivity spojené s historií a kulturním dědictvím a propagací Chebu; spolupráci a přátelské vztahy mezi občany města Chebu a občany partnerských měst zejména v oblasti aktivit, které se týkají dětí a mládeže.
 • OBLAST „SPORTU A TĚLOVÝCHOVY“
  • a) celoroční činnost - sportovní kluby a tělovýchovné jednoty splňující kritéria pro přidělování příspěvku; ostatní sdružení a občany splňující kritéria pro přidělování příspěvku.
  • b) jednorázové akce - sportovní aktivity mládeže; tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost města Chebu; tradiční a osvědčené sportovní akce.
 • OBLAST „KULTURY“
  • a) celoroční činnost - činnost s dlouholetou tradicí; pravidelné aktivní zapojení občanů města do kulturního života města; kulturní činnosti dětí a mládeže.
  • b) jednorázové akce - akce s dlouholetou tradicí; obohacení kulturní nabídky města Chebu; kulturní prezentace občanů města Chebu.
 • OBLAST „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ, PREVENCE DROG A PATOLOGICKÝCH JEVŮ“
  • a) celoroční činnost - poskytování sociálních služeb, které jsou řádně zaregistrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jsou současně zařazeny do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017 nebo se jedná o sociální služby poskytované ve městě Cheb s nadregionální a celostátní působností – sociální služby zařazené do „národní“ sítě sociálních služeb; zdraví a zdravotní styl, prevenci drog a patologických jevů.
  • b) jednorázové akce - přednostně budou uspokojovány žádosti podporující akce s dlouholetou tradicí zaměřené na zkvalitnění a obohacení života osob se zdravotním postižením.
 • OBLAST „OSTATNÍ“ - Přednostně budou uspokojovány žádosti nezařaditelné do konkrétních, výše uvedených oblastí; týkající se široké veřejnosti.

Forma a výše podpory:

 • OBLAST „ŠKOLSTVÍ“ - Maximální částka podpory pro jednotlivý subjekt je 100 tis. Kč.
 • OBLAST „SPORTU A TĚLOVÝCHOVY“ - Maximální částka podpory pro jednotlivý subjekt v případě jednorázové akce je 100 tis. Kč.
 • OBLAST „KULTURY“ - Maximální částka podpory pro jednotlivý subjekt je 500 tis. Kč.
 • OBLAST „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ, PREVENCE DROG A PATOLOGICKÝCH JEVŮ“ - Maximální částka podpory pro jednotlivý subjekt je 400 tis. Kč.
 • OBLAST „OSTATNÍ“ -  Maximální částka podpory pro jednotlivý subjekt je 25 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o finanční podporu nesmí být dlužníkem města, musí mít v pořádku vyúčtování za minulý rok, pokud mu byla finanční podpora v minulém roce přiznána.
 • Žádost na jednorázovou akci, která má být podporována městem Cheb, musí bezprostředně souviset s městem Cheb, nebo se musí odehrávat na území města Chebu, nebo musí být pořádána občany města Chebu nebo pro občany města Chebu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>