Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Jihlava – Podpora malých kulturních projektů

shutterstock_55698064.jpg
Share Button

Cílem je podpořit na jedné straně mladé začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na druhé straně stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 06. 11. 2017 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému programu.
  • Fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému programu.
  • Fyzické osoby nepodnikající s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora kulturních akcí a aktivit přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě Jihlavě.

Forma a výše podpory:

  • Žadatel může podat Žádost o poskytnutí dotace v maximální výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, přičemž financování zbývajících nákladů žadatel zajistí z jiných grantů, dotací, sponzorských příspěvků, vstupného, členských příspěvků či vlastních zdrojů.

Specifika a omezení:

  • V případě podání více Žádostí v rámci programu stačí povinné přílohy doložit v jednom vydání. V ostatních žádostech musí být odkaz na žádost, kde jsou povinné přílohy doloženy. Na stejný projekt lze žádat pouze z jednoho dotačního programu Města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>