Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj mezinárodních vztahů a propagace města

shutterstock_153998516.jpg
Share Button

Cílem dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky Města Karlovy Vary. Jedná se zejména o prohlubování existujících partnerských vztahů, dále pak  podpora nových veřejně prospěšných projektů v rámci začleňování města do evropských struktur a s tím související partnerské spolupráce v rámci různých projektů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2017.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby a občanská sdružení registrovaná MV ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • a) projekty mezinárodní spolupráce v rámci existujících mezinárodních vztahů Města Karlovy Vary s partnerskými městy včetně výměn občanů;
  • b) projekty dlouhodobě trvající mezinárodní spolupráce jednotlivých subjektů s jejich vlastními partnery v zahraničí  (mimo rámec partnerských měst);
  • c) projekty zaměřené na vytváření nových kontaktů pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a sociálních věcí;
  • d) vybrané projekty propagující a prezentující město v zahraničí  nad rámec marketingových aktivit  Infocentra Karlovy Vary o.p.s.

Forma a výše podpory:

  • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí mít bydliště, sídlo v Karlových Varech nebo jeho akce významně podpoří rozvoj a propagaci města Karlovy Vary.
  • Pro podání žádosti musí být použit tiskopis MM a jeho povinné přílohy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>