Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj mezinárodních vztahů a propagace města

shutterstock_153998516.jpg
Share Button

Cílem dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky Města Karlovy Vary. Jedná se zejména o prohlubování existujících partnerských vztahů, dále pak  podpora nových veřejně prospěšných projektů v rámci začleňování města do evropských struktur a s tím související partnerské spolupráce v rámci různých projektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby a občanská sdružení registrovaná MV ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • a) projekty mezinárodní spolupráce v rámci existujících mezinárodních vztahů Města Karlovy Vary s partnerskými městy včetně výměn občanů;
 • b)  projekty dlouhodobě trvající mezinárodní spolupráce jednotlivých subjektů s jejich vlastními partnery v zahraničí  (mimo rámec partnerských měst);
 • c)  projekty zaměřené na vytváření nových kontaktů pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a sociálních věcí;
 • d)  vybrané projekty propagující a prezentující město v zahraničí  nad rámec marketingových aktivit  Infocentra Karlovy Vary o.p.s.

Forma a výše podpory:

 • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Specifika a omezení:

 • Při výměnných návštěvách občanů v partnerském městě by písemný program akce měl obsahovat  i setkání s oficiálními představiteli zahraničního města.
 • Mimo specifikace hlavní náplně aktivit v zahraničí (ať již  aktivní účast na semináři, sport, výuka jazyka, kulturní prezentace, zájmová společná činnost apod.) by měl program obsahovat poznávání partnerského města, jeho historie, případně země, kde leží a zároveň propagaci našeho města.
 • Žadatel doloží zajištění medializace v průběhu akce, event. po návratu zpět.
 • Dotace může být poskytnuta na dopravu, u zvláštních prezentačních projektů  i na pronájmy, propagační a upomínkové předměty a další služby, a to dle rozhodnutí kompetentního orgánu Statutárního města Karlovy Vary.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>