Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Karlovy Vary – Dotace na tělovýchovu a sport

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Dotační program je zaměřen na podporu jednak vrcholového sportu na mezinárodní úrovni, dále ostatních sportovních aktivit a také volnočasových aktivit. Finanční příspěvek je možné čerpat na uznatelné náklady související s provozem tělovýchovného zařízení nebo prostor, včetně technického zázemí a provozních energií, na pořízení sportovního vybavení, nákup trofejí, cestovné apod.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2017.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby, které působí na území Statutárního města Karlovy Vary.

Typy podporovaných projektů:

  • Prioritní sportovní aktivity – jedná se o podporu sportovních aktivit provozovaných na vrcholové úrovni nebo o význačné sportovní akce reprezentující město na mezinárodní úrovni;
  • Ostatní sportovní aktivity –  podpora masové tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti;
  • Volnočasové aktivity –  podpora způsobu využití volného času mládeže i dospělých v různých oblastech.

Forma a výše podpory:

  • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může mít místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU pokud je pořadatelem konkrétní akce v oblasti tělovýchovy a sportu na území Statutárního města Karlovy Vary.
  • Žadatel může podat na jeden konkrétní projekt pouze jednu žádost v kalendářním roce.
  • Význačné akce jsou posuzovány z hlediska význačnosti pro Statutární město Karlovy Vary, její propagace v rozsahu mezinárodního významu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>