Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Liberec – 24. výzva IPRÚ – Zaměstnanost

homeless-857699__340
Share Button

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti a zároveň dlouhodobou a systematickou prací s cílovou skupinou, na kterou je předkládaný projekt zaměřen:

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 19 900 000 CZK.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Oprávněnými žadateli a partnery nejsou: organizační složky státu; kraje a organizace zřizované kraji (mimo škol a školských zařízení); nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; agrární, hospodářské a profesní komory; odborové organizace a organizace zaměstnavatelů.
 • Vymezené území dle Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>