Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Olomouc – Dotace v oblasti kultury

shutterstock_55698064.jpg
Share Button

Dotace na kulturní akce (Podprogram 1/1), činnost kulturních organizací (Podprogram 1/2) a publikační činnost (Podprogram 1/3) mohou získat nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí potrvá 3. 12. 2018 – 11. 1. 2019.

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou žádat nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora kulturních akcí zahrnuje podporu kulturních aktivit, festivalů, výstav a dalších akcí, v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů a dalších, přispívá k udržení a rozvoji kulturních tradic, má kulturně vzdělávací aspekt.
  • Podpora činnosti kulturních organizací zahrnuje zejména úhradu nákladů spojených s uměleckou činností, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a další.
  • Program publikační činnost je zaměřen na podporu vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic.

Forma a výše podpory:

  • Podprogram 1/1: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1 500 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt v Kč Maximální výše dotace může činit 300 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
  • Podprogram 1/2:Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 1 200 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt v Kč Maximální výše dotace může činit 300 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
  • Podprogram 1/3: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 350 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt v Kč Maximální výše dotace může činit 100 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>