Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Olomouc – Dotace v oblasti sportu

shutterstock_150366119.jpg
Share Button

Dotace na sportovní akce (Podprogram 2/1), celoroční činnost sportovních organizací (Podprogram 2/2) a zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže (Podprogram 2/3) mohou získat především nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, Podprogram 2/4 Pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních organizací.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 3. 12. 2018 – 11. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • V podprogramu 2/1 mohou žádat nestátní neziskové organizace, právnické a fyzické.
 • V podprogramu 2/2 jsou to nestátní neziskové organizace a právnické osoby, jež se dle zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo ve městě Olomouci.
 • V podprogramu 2/3 mohou žádat nestátní neziskové organizace zajišťující pravidelnou přípravu a účast dětí a mládeže na výkonnostních soutěžích, přeborech, pohárech a ostatních akcích organizovaných jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi s celostátní působností.
 • V podprogramu 2/4 mohou žádat nestátní neziskové organizace a právnické osoby, jež se dle zakládacích dokumentů dlouhodobě věnují činnosti v oblasti sportu a tělesné kultury a mají sídlo ve městě Olomouci. Žádající subjekt musí být současně vlastníkem daného sportovního zařízení nebo musí mít k danému zařízení na území města Olomouce uzavřený užívací vztah.

Typy podporovaných projektů:

 • Program 2/1 – Podpora organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území města Olomouce a účast na sportovních akcích mimo region města, které nevycházejí z pravidelné činnosti.
 • Podprogram 2/2 - podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem ve městě Olomouci, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich členů.
 • Podprogram 2/3 - podpora je určena zejména na pořízení sportovního materiálu, dresů, na dopravu na soutěže a sportovní akce, na stravování a ubytování mladých sportovců, na startovné a poplatky související se sportovními soutěžemi, na úhradu odměn trenérů a cvičitelů, na provozní výdaje spojené s celoroční činností mládeže.
 • Podprogram 2/4 - podpora obnovy a modernizace sportovních zařízení / nákup nového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k rozvoji sportovní infrastruktury pro potřeby pořádání sportovních akcí v městě Olomouci.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram 2/1: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 000 000 Kč. Maximální výše dotace může činit 1 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Podprogram 2/2: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 15 500 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt v Kč Maximální výše dotace může činit 2 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Podprogram 2/3: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 17 500 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt v Kč Maximální výše dotace může činit 6 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20% z uznatelných nákladů projektu.
 • Podprogram 2/4: Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 5 000 000 Kč. Maximální výše dotace na projekt v Kč Maximální výše dotace může činit 1,5 mil. Kč. Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>