Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Olomouc – Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Dotace na podporu činnosti mateřských škol, jejichž zřizovatelem není statutární město Olomouc nebo Olomoucký kraj a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a na podporu neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru mohou získat právnické nebo fyzické osoby, které provozují MŠ, jejímž zřizovatelem není statutární město Olomouc nebo Olomoucký kraj a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí potrvá od 11.12.2017 do 12.1.2018 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která provozuje MŠ, jejímž zřizovatelem není SMOl nebo Olomoucký kraj a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.  Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na podporu činnosti mateřských škol, jejichž zřizovatelem není SMOl nebo Olomoucký kraj a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a na podporu neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (provozní výdaje, nákup materiálu, nákup vybavení, drobné opravy) v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit  100 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>