Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Olomouc – Tvorba a ochrana životního prostředí

shutterstock_157339835.jpg
Share Button

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadů, a recyklace odpadů, podporu obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, ochranu přírody a krajiny, ochranu zvířat na území města Olomouce mohou získat fyzické nebo právnické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 9. 12. 2016 do 16. 1. 2017.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadů, a recyklace odpadů, podporu obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, ochranu přírody a krajiny, ochranu zvířat na území města Olomouce a další užší priority, případně specifické programy vyhlášené pro daný rok městem Olomouc k řešení určitého aktuálního problému.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 450 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit 50 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>