Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Plzeň – Dotační program „Bezbariérovost“

shutterstock_153449474.jpg
Share Button

Dotace je určena na odstraňování bariér ve veřejném prostoru a bytových domech. Cílem výzvy je zajištění pomoci a podpory zdravotně postiženým osobám, seniorům a rodinám s malými dětmi zpřístupněním staveb a odstraněním bariér při vstupu do domu, do výtahu nebo výstavbou výtahů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat pouze ve dnech 23. 5. 2016 do 17.00 hodin a 24. 5. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby nepodnikající s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které budou projekt realizovat na území města Plzně.

Typy podporovaných projektů:

  • Příprava a realizace staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejnosti.
  • Další formy zpřístupnění kultury, sportu, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
  • Odstraňování bariér při vstupu do domu, do výtahu a výstavba výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků činí  500 000 Kč.
  • Podpora může mít investiční či neinvestiční charakter.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí působit na území statutárního města Plzně a mít nemovitý majetek, který je uveden v žádosti, ve vlastnictví, ve společném vlastnictví (se souhlasem ostatních vlastníků) nebo v dlouhodobém pronájmu minimálně 10 let od vyhlášení dotačního programu (nutno doložit souhlas vlastníka nemovitosti se stavebním záměrem).
  • Dotace nemůže být poskytnuta na majetek města, který je ve výpůjčce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>