Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Plzeň – Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava, vydání publikace apod.).

Příjem žádostí:

 • Termín pro odevzdávání žádostí je od 1. října do 31. října 2016.
 • Žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři, který je k dispozici na Odboru kultury Magistrátu města Plzně (dále jen OK MMP), Kopeckého sady 11, Plzeň nebo ke stažení na internetu: www.plzen.eu (Granty a dotace).
 • Žádost musí být podána v tištěné podobě na adresu OK MMP, zároveň musí být elektronicky zaslána 5–10 řádková anotace činnosti na adresu zackova@plzen.eu.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba nezaložená za účelem podnikání, která má registrovaný hlavní předmět své činnosti v oblasti kultury a umění.
 • Fyzická osoba s živnostenským listem.

Typy podporovaných projektů:

 • Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům,kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava, vydání publikace apod.). Tento dotační program se netýká podpory pro noviny a časopisy v tištěné a elektronické podobě.

Forma a výše podpory:

 • Finanční alokace výzvy: 900 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 250 000 Kč.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 80 % celkových ročních nákladů.

 Specifika a omezení:

 • O dotace na celoroční činnost nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace.
 • Přidělené finanční prostředky lze čerpat od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2017.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>