Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Plzeň – Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Dotace na podporu oživení kulturního dění ve veřejném prostoru města Plzně prostřednictvím aktivit všech druhů umění. Podporovány budou inovativní mezioborové projekty zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod.  Dále budou podporovány kulturně – komunitní aktivity. Důraz bude kladen na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti a přínos projektu pro město Plzeň.

Příjem žádostí:

 • Termín pro odevzdání žádostí je od 1. října do 10. října 2018.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba s živnostenským listem.

Typy podporovaných projektů:

 • I.  Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace. Podporovány budou inovativní mezioborové projekty zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod. Důraz bude kladen na využití nových médií a technologií, site specific projekty, na vzájemnou komunikaci mezi žánry a na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti.
 • II. Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů. Podporovány budou projekty, které jsou veřejně prezentovány, propojující uměleckou tvorbu a vzdělávací složku a projekty s cílem aktivizovat „malého/mladého diváka či tvůrce“.
 • III. Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic. Dotace na podporu projektů rozvíjejících a prohlubujících historické a kulturní povědomí občanů města Plzně, podporu kulturních tradic a lidových zvyklostí a připomenutí významných plzeňských osobností a událostí. Preferovány budou rovněž lokální kulturní akce s víceletou tradicí, a to v Plzni a výjimečně v bezprostředním okolí.
 • IV. Podpora reprezentace plzeňské kultury. Dotace je určena pro jednotlivce nebo spolky reprezentující město Plzeň svou činností v oblasti kultury v ostatních městech České republiky v rámci prestižních festivalů, koncertů, soutěží či přehlídek celostátního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná finanční alokace výzvy: 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 250 000 Kč.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových ročních nákladů projektu.
 • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.

 Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat maximálně 2 žádosti.
 • Přidělené finanční prostředky lze čerpat od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
 • Žádosti není možné posílat faxem ani elektronicky. U žádostí zasílaných poštou je rozhodující datum podání na poštovním úřadě.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>