Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Plzeň – Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu, rozvoj a prezentaci kulturní a umělecké činnosti v městě Plzni. Podporovány budou inovativní mezioborové projekty zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod; projekty propojující uměleckou tvorbu a vzdělávací složku a projekty s cílem aktivizovat „malého/mladého diváka či tvůrce“; podporu kulturních tradic a lidových zvyklostí a připomenutí významných plzeňských osobností a událostí; které prezentují veřejnosti zejména současné umění a které mají potenciál trvalé udržitelnosti.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 18. 9. 2015 do 9. 11. 2015 (osobně do 17 hod).
 • Žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři, který je k dispozici na Odboru kultury Magistrátu města Plzně (dále jen OK MMP), Kopeckého sady 11, Plzeň nebo ke stažení na internetu: www.plzen.eu (Granty a dotace).
 • Žádost musí být podána v tištěné podobě na adresu OK MMP, zároveň musí být elektronicky zaslána 5–10 řádková anotace činnosti na adresu karajosova@plzen.eu.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba s živnostenským listem.

Typy podporovaných projektů:

 • I.  Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace. Podporovány budou inovativní mezioborové projekty zejména hudební, divadelní, literární, filmové a taneční produkce, open-air galerie, přehlídky, malířská a sochařská sympozia, light a video projekce, prezentace architektury apod. Důraz bude kladen na využití nových médií a technologií, site specific projekty, na vzájemnou komunikaci mezi žánry a na aktivní oslovení a zapojení veřejnosti.
 • II. Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů. Podporovány budou projekty, které jsou veřejně prezentovány, propojující uměleckou tvorbu a vzdělávací složku a projekty s cílem aktivizovat „malého/mladého diváka či tvůrce“.
 • III. Dotace na podporu projektů rozvíjejících a prohlubujících historické a kulturní povědomí občanů města Plzně, podporu kulturních tradic a lidových zvyklostí a připomenutí významných plzeňských osobností a událostí (Josef Skupa, Vendelín Budil, Ladislav Sutnar, 70 let od začátku první cesty kolem světa M. Zikmunda a J. Hanzelky.
 • IV. Evropský den sousedů 2017 a komunitní projekty v oblasti kultury. Dotace podporující projekty, které jsou zaměřeny na oživení veřejného prostoru a rozvoj komunitních vztahů ve městě, a to zejména v rámci Evropského dne sousedů.
 • V.  Významné inovativní projekty. Dotace podporující projekty vzešlé z projektu Plzeň – EHMK 2015, které prezentují veřejnosti zejména současné umění a které mají potenciál trvalé udržitelnosti.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná finanční alokace výzvy: 2 950 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 250 000 Kč.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových ročních nákladů projektu.
 • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.

 Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat maximálně 2 žádosti.
 • Přidělené finanční prostředky lze čerpat od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>