Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Plzeň – Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019

shutterstock_99252086.jpg
Share Button

Dotace lze poskytnout žadateli na sociální službu, která je zařazena do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje, na financování základních druhů a forem sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možno odevzdat pouze v době od 3. 9. do 12. 9. 2018 včetně.

Příjemce podpory:

  • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální služby na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je poskytována v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb (pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění), případně souvisejících fakultativních služeb.
  • Doprava uživatelů do organizací poskytujících sociální služby.
  • Fakultativní služby související se službou sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2018 je ve výši 42 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadateli o dotace nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.
  • Žadatel nesmí mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Plzni nebo jeho příspěvkovým organizacím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>