Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Plzeň – Podpora primární prevence rizikového chování

shutterstock_153270923.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování je podpora primární prevence rizikového chování ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. září 2017 do 15. listopadu 2017 do 15.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem musí být škola, která zajišťuje povinnou školní docházku na území města Plzně. Podpora bude směřována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní docházka.

Typy podporovaných projektů:

  • Využití programů specifické primární prevence rizikového chování neziskových organizací.
  • Zajištění besed a projektů pro žáky k problematice rizikového chování.
  • Zajištění seminářů vhodných pro celé učitelské sbory týkajících se témat primární prevence rizikového chování.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně činí 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 000 Kč.
  • Poskytnuté finanční prostředky lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě o poskytnutí dotace, a to na krytí neinvestičních nákladů vzniklých příjemci v roce 2018, věcně a časově příslušejících k tomuto období.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutá dotace může být použita pouze na účely uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace – tzv. účelové určení.
  • Žádost musí být zpracována a odevzdána na předepsaném formuláři v souladu s platnými „Zásadami poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_benner benner="7713"]

 

 

 

 

 

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>