Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti životního prostředí

Share Button

Účelem poskytování dotací v oblasti životního prostředí z rozpočtu MČ Prahy 12 je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 do 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci je právnická nebo fyzická osoba podnikající vyvíjející činnost v oblasti životního prostředí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Okruh činností spojený s realizací výukových programů a projektů EVVO (ve spojení s revitalizací prostranství a realizací výsadeb, úklidem odpadu a podporou ochrany životního prostředí). Lze žádat o dotaci především na:
  • programovou náplň práce (honoráře lektorům, účinkujícím, koordinátorům, aj.),
  • úhradu projektů vedoucích k environmentální výchově a osvětě,
  • úhradu provozních nákladů (el. energie, vodné, stočné, plyn, aj.),
  • krátkodobé pronájmy pro realizaci akcí,
  • pořízení vybavení a materiálu prokazatelně souvisejících s pořádanou akcí nebo celoročním projektem (výukový materiál, vybavení účinkujících, materiál potřebný k činnosti),
  • organizační zajištění akce (odborníci, účinkující, moderátor, zdravotník, aj.),
  • technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení, aj.),
  • věcné ceny a diplomy.

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutí dotace závisí na výši finančních prostředků schválených v rozpočtu MČ pro oblast životního prostředí na daný rok, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků dle možností v obdobné výši poskytnutých dotací v r. 2016.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí je možné podat jedním žadatelem maximálně dvě žádosti.
 • Projekt musí být určen především pro obyvatele MČ Praha 12.
 • Přidělené dotace je nutné vyčerpat v kalendářním roce, na který jsou poskytnuty, tzn. nejpozději do 31. 12. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>