Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Městská část Praha 8 vyhlásila výzvu podporující kulturu a volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže. Konkrétně je podporována zájmová pravidelná činnost dětí a mládeže, podpora jednorázových a nepravidelných akcí, prázdninová činnost. 

Příjem žádostí:

  • Do dotačního (grantového) řízení se zařazují žádosti podané nejpozději do 30. 4. 2018.

Příjemci podpory:

  • Organizace (právnická nebo fyzická osoba) poskytující volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže, působící na území MČ Praha 8, zejména spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání.

Typy podporovaných projektů:

  • Zájmová pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže (určená co nejširšímu spektru dětí a mládeže) s výjimkou činnosti v oblasti sportu.
  • Podpora jednorázových či nepravidelných akcí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže s výjimkou akcí sportovních.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem prostředků vyčleněných z rozpočtu MČ Praha 8 je 1 500 000 Kč. Maximální výše dotace na jednoho žadatele bude dosahovat 10 % celkového předpokládaného objemu prostředků vyčleněného z rozpočtu na podporu stanoveného účelu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci musí mít sídlo na území hl. města Prahy a musí realizovat své aktivity na území MČ Praha 8.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>