Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Městský program prevence kriminality v hl. m. Praze

shutterstock_104052050.jpg
Share Button

Dotace na specifické programy prevence kriminality zaměřené na ohrožené děti a mládež, včetně programů zvyšování právního vědomí realizované státními organizacemi (např. Policie České republiky, Probační a mediační služba České republiky) nebo jinými organizacemi z daného oboru.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí potrvá od 10. 9. 2018 do 5. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Městská policie hl. m. Prahy a městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Právnické či fyzické osoby, které se zabývají prevencí kriminality.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Obecně prospěšné společnosti.

 Typy podporovaných projektů:

 • Téma č. 1 „Práce s dětmi a mládeží“
  • Pravidelná a soustavná činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence kriminality.
  • Resocializační pobyty dětí a mládeže ohrožených kriminalitou a kriminálně rizikovými jevy.
  • Specifické programy prevence kriminality zaměřené na ohrožené děti a mládež, včetně programů zvyšování právního vědomí realizované státními organizacemi (např. PČR, PMS) nebo jinými organizacemi z daného oboru.
 • Téma č. 2 „Pomoc obětem trestné činnosti“ 
  • Informování občanů o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi.
  • Komplexní specializované služby na pomoc obětem trestných činů a podpora nových restorativních přístupů. 
  • Prevence domácího násilí se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny osob (např. děti, ženy, senioři) či na osoby nezvládající svou agresi. 
  • Specifické kontinuální programy prevence kriminality zaměřené na ochranu seniorů jako obětí trestné činnosti.
 • Téma č. 3 „Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti“ 
  • Komplexní resocializační programy a aktivity, které začínají ještě před nástupem k výkonu trestu, pokračují samotným výkonem a po propuštění nekončí, ale naopak se ještě zintenzivňují. 
  • Programy a aktivity cílené na uplatnění odsouzeného na trhu práce po propuštění. 
  • Probační a resocializační programy pro mládež. 
 • Téma č. 4 „Nové hrozby a přístupy“ 
  • Kriminalita ve virtuálním prostředí (vzdělávání, informovanost o existujících rizicích a možnostech ochrany před nimi, pomoc a podporu obětem internetové kriminality). 
  • Osvěta a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství vůči cílové skupině ohrožených osob a pracovníkům orgánů a organizací, které s touto cílovou skupinou pracují. 
  • Aktivity zaměřené na předcházení extremismu, rasismu a xenofobii či jiným formám nesnášenlivosti.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je závislá na finančních prostředcích, jež jsou vyčleněny z rozpočtu hl. m. Prahy, ale též na počtu a výši dotace projektových žádostí.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 100 % rozpočtových nákladů (výdajů) projektu u jednotlivé Žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace se neposkytuje na aktivity podporující rozvoj národnostní identity menšiny, dialog mezi menšinou a většinou ani na specifické projekty volnočasových aktivit, sportu, kultury a sociálních služeb, jež jsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Z dotací se nesmí hradit vlastní provozní náklady a mzdy.
 • Městské části by měly mít k prevenci kriminality zřízeného koordinátora, případně kontaktní osobu.
 • Nestátní neziskové organizace se před podáním žádostí mají zaregistrovat do informačního systému Portálu veřejné správy.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>