Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Místní akční skupiny pro Kraj Vysočina

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Účelem poskytnutí dotace je spolufinancování nutných provozních nákladů Místních akčních skupin Kraje Vysočina (dále jen „MAS“) a jejich zastřešující organizace MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS jsou platformou trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Pomocí metody komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se snaží o promyšlený a integrovaný rozvoj venkovských území.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 1. dubna 2016.

Příjemci podpory:

  • MAS působící na území Kraje Vysočina a MAS kraje Vysočina o.p.s..

Typy podporovaných projektů:

  • Nájem prostor, náklady na energie, vodu, telefonní hovorné, mzdové a ostatní osobní náklady pracovníků MAS, poštovné, internetové připojení, pronájem prostor pro kanceláře MAS, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup materiálu pro provoz kanceláře (např. nákup počítačů a software, nábytku, kancelářských potřeb).
  • Vzdělávání členů/pracovníků MAS, cestovní náhrady, náklady související se vzdělávacími akcemi pořádanými MAS (např. lektorné, pronájem prostor, nájem techniky, občerstvení) nákup služeb účetních, právních nebo poradenských, členské příspěvky, tvorba a aktualizace www stánek MAS, náklady související s tvorbou a vydáváním zpravodaje MAS, náklady na výstavy, tiskové propagační materiály, propagační akce MAS, strategie území, studie, náklady související s provozem osobního automobilu v majetku MAS, plnění v rámci smlouvy o spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, pojištění majetku.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace není stanovena.
  • Maximální výše požadované dotace na jednu žádost činí pro MAS kraje Vysočina o.p.s. 84 000 Kč a pro ostatní MAS 76 000 Kč. Minimální podíl příjemce dotace činí 20 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace není slučitelná s dotacemi z dalších dotačních titulů kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>