Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MK ČR – Akviziční fond

nepomucky
Share Button

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je do 31. 8. 2017.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze subjekt hospodařící se sbírkou muzejní povahy, u kterého Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele, a který má v Centrální evidenci sbírek zapsánu sbírku z oboru: výtvarné umění a architektura, umělecké řemeslo, uměleckoprůmyslové práce, fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média a další.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční prostředky jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění.
 • Prostředky lze použít pouze na nákup díla mladšího 50 let, které je:
  • volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí;
  • dokumentací architektonického návrhu;
  • užitým uměním;
  • průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací;
  • originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem;
  • autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu);
  • autorskou knihou.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky státního rozpočtu určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy mohou být poskytnuty maximálně do výše 70 %, přičemž tato částka po přepočtu na Euro podle směnného kurzu platného ke dni předložení žádosti Ministerstvu kultury nesmí přesáhnout 1 milion EUR.

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky z „Akvizičního fondu“ nemohou být použity na nákup takového díla, které současně splňuje podmínky pro právo státu na přednostní koupi kulturní památky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>